Go to the main content
Solliciteren
 • Vacatures

  18
 • Subsectoren

  8
 • Expertises

  15
 • Locaties

  23
 • Hot jobs

  13

Klaar om jouw vindingrijkheid aan te wenden in een wereld die voortdurend opwarmt?

Bij Tractebel bieden we het hoofd aan klimaat- en milieucrisissen. Help ons de strijd aan te gaan met stoutmoedige, baanbrekende oplossingen voor een wereld in verandering.

Klimaatverandering is een crisis die de mensheid nog nooit heeft gekend. We zijn op zoek naar talent om de koolstofneutrale overgang te versnellen in diverse omgevingen en technische sectoren. Je verzacht de gevolgen van klimaatverandering in adaptieve technische projecten die energie en water besparen en tegelijkertijd vervuiling en afval verminderen. Projecten die sociale integratie bevorderen en de levenskwaliteit in gemeenschappen wereldwijd verbeteren.

 

Naast klimaatverandering wend je samen met ons jouw vindingrijkheid aan om andere grote milieuproblemen op te lossen, van plastic afval tot industriële vervuiling. Je werkt geïntegreerde oplossingen uit die landen en gemeenschappen – misschien zelfs de jouwe – schoner, veiliger en uiteindelijk duurzamer kunnen maken. Dit is je kans om een zinvolle bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, het klimaatakkoord van Parijs en de Green Deal van de EU.

Video afspelen

Oriane, milieu-ingenieur, vertelt over haar positieve impact​

Maak kennis met Oriane, een van onze vindingrijke experts die de wereld veerkrachtiger, leefbaarder, energieker en uiteindelijk duurzamer maken.

Impact op een diverse sector

We zijn op zoek naar vindingrijke experts met uiteenlopende vaardigheden, ervaringen en achtergronden die binnen verschillende projecten hun positieve impact in deze diverse sector realiseren.

Expertise gevraagd

  • Bescherming tegen overstromingen

   Help Tractebel om gemeenschappen te beschermen tegen het toenemende overstromingsrisico in een wereld die voortdurend opwarmt en snel verstedelijkt. Breng stoutmoedige oplossingen tot leven die het gemeenschapsleven en de natuurlijke omgeving beschermen en verbeteren. Dit is je kans om jouw positieve impact te realiseren.


   We zijn op zoek naar vindingrijke experts die ons helpen om dieper na te denken over het overstromingsrisico en een beroep doen op natuurlijke processen om gemeenschappen veerkrachtiger en duurzamer te maken. Die gebruikmaken van nieuwe technologie, van drones tot BIM en GIS, in baanbrekende projecten die de lat hoger leggen op het gebied van overstromingsbescherming.

   Solliciteren
   Subsector_Flood_Protection_Tractebel
  • Beheer van de waterbronnen

   Water. De meest overvloedige hulpbron van de planeet en van essentieel belang voor alle leven. Met Tractebel werk je oplossingen uit om de waterbronnen te beheren en in stand te houden en zodoende een bloeiende wereld te verzekeren. Dit is je kans om jouw positieve impact te realiseren op de waterbronnen waarvan we allemaal afhankelijk zijn - en om te zorgen voor een veilig en verantwoord beheer ervan in landen en gemeenschappen over de hele wereld.


   Onze teams behoren tot de meest innovatieve in de sector en passen hun expertise en verbeeldingskracht toe om oplossingen te ontwikkelen waarvan de impact generaties later nog duidelijk is. We zijn op zoek naar experts die deze mentaliteit delen en over de praktische managementvaardigheden beschikken om in complexe omgevingen resultaten te boeken

   Solliciteren
   Seubsector_Water_resources_management_environment_Tractebel
  • Watervoorziening & waterzuivering

   Nooit was de druk op de watervoorraden door de snelgroeiende en verstedelijkende wereldbevolking zo hoog. Bij Tractebel werk je aan oplossingen om op een doeltreffende manier schoon en veilig water te leveren aan landen en gemeenschappen over de hele wereld. Oplossingen om afval op verantwoorde en duurzame wijze af te voeren op een manier die de volksgezondheid en het gemeenschapsleven ten goede komt.

   De aard van deze uitdaging vereist multidisciplinaire teams met technische, economische, sociale en milieu-expertise. We zijn op zoek naar experts die in deze diversiteit kunnen bloeien en hun unieke ervaring in de schaal kunnen werpen.

   Solliciteren
   Subsector_Water_environment_Supply_Sanitation_Tractebel
  • Milieuanalyse en analyse van de sociale impact

   Realiseer jouw positieve milieu- en sociale impact met Tractebel. Dit is je kans om analyses uit te voeren die bijdragen aan een duurzamere wereld - op ecologisch, sociaal-cultureel en economisch vlak. We zijn op zoek naar proactieve en vindingrijke experts die ons helpen om deze vitale dienst, die onze hele business bestrijkt, uit te breiden.

   Bij Tractebel werk je in multidisciplinaire teams met technische, milieu- en sociale specialisten van over de hele wereld. Leer en groei samen met experts met tientallen jaren ervaring in hoe je stakeholders succesvol betrekt bij projecten die in het middelpunt van de belangstelling staan. Profiteer van hun expertise op het gebied van digital twins en andere geavanceerde technologie die jouw positieve impact kan vergroten.

   Solliciteren
   apply for environmental & social impact assessment jobs at Tractebel
  • Akoestiek & trillingen

   Verstedelijking en industrialisering produceren geluiden en trillingen die de volksgezondheid en de veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Werk samen met ons oplossingen uit die structuren en gemeenschappen veiliger en veerkrachtiger maken in een snel veranderende wereld. Dit is je kans om jouw positieve impact te realiseren.

   Word lid van een multidisciplinair team dat toegang heeft tot de modernste technologie en een gedegen aanpak die voortdurend op wereldschaal wordt getest. Van simulaties en bouwinspecties tot economische en duurzaamheidsstudies, we zijn op zoek naar talent met een brede waaier aan expertise

   Solliciteren
   Subsector_Acoustic_Vibration_Tractebel
  • Stedelijke veerkracht

   Bij Tractebel geven we steden nieuwe vorm zodat ze veerkrachtiger worden in een wereld die voortdurend opwarmt en snel verstedelijkt. Help ons om oplossingen uit te werken die steden in staat stellen om zich aan te passen en te bloeien, ongeacht de spanningen en schokken waarmee ze worden geconfronteerd. Dit is je kans om jouw positieve impact - op een veerkrachtige manier - te realiseren en bij te dragen aan de slimme steden van de toekomst.


   We zijn op zoek naar talent met uiteenlopende expertise, van aanpassing aan klimaatverandering en vermindering van het risico op rampen tot geïntegreerde planning en inclusief bestuur. Bij Tractebel word je lid van een innovatiecultuur die voortdurend de standaardpraktijken uitdaagt in de zoektocht naar oplossingen.

   Solliciteren
   Apply for micro-grids jobs at Tractebel
  • Bodemsanering

   Realiseer jouw positieve impact op de bodems die de gezondheid, vitaliteit en welvaart van gemeenschappen beïnvloeden. Dit is je kans om baanbrekende oplossingen voor herstel en hergebruik te ontwikkelen. Om zones met industrieel afval om te vormen tot gebieden van natuurlijke schoonheid die de biodiversiteit ondersteunen en gemeenschappen nieuw leven inblazen.

   We zijn op zoek naar talent met de expertise en verbeeldingskracht om onze positieve impact op bodems over de hele wereld te versnellen. Word lid van een multidisciplinair team dat gebruikmaakt van de modernste technologie om oplossingen uit te werken voor enkele van de meest complexe uitdagingen op het gebied van bodemsanering van vandaag.

   Solliciteren
   Subsector_Soil_Remediation_Tractebel
  • Afvalbeheer

   In een wereld die voortdurend opwarmt en waarin hulpbronnen steeds schaarser worden, ontwikkelen wij oplossingen die afval en emissies verminderen en tegelijkertijd het gebruik van hulpbronnen maximaliseren. Onze innovatieve oplossingen zetten afval om in nieuwe hulpbronnen die kunnen bijdragen aan de circulaire economie. We zijn op zoek naar vindingrijke experts die met ons dit avontuur aangaan. Dit is je kans om jouw positieve impact te realiseren.

   We zijn op zoek naar talent om onze multidisciplinaire teams te versterken, met expertise die varieert van afvalverwerking en recycling tot milieustudies en naleving van de regelgeving. Afval-tot-energie-technologie is een bijzonder opwindend groeidomein in onze wereldwijde activiteiten.

   Solliciteren
  Quotes_Alexandre_Canhoto_Tractebel

  Ik ben er trots op bij Tractebel te werken omwille van zijn engagement voor ethiek en veiligheid, waarbij het welzijn van zijn medewerkers en de dienstverlening aan zijn klanten steeds op prijs worden gesteld.

  Alexandre Canhoto
  Projectleider Milieu, Brazilië

  Ontdek meer over de beschikbare functies bij Tractebel en start uw carrière bij ons!