Go to the main content
Solliciteren
 • Vacatures

  45
 • Subsectoren

  10
 • Expertises

  +15
 • Locaties

  25
 • Hot jobs

  26

Klaar om steden
een nieuwe vorm te geven?

Help ons om steden een nieuwe vorm te geven, door de kracht van ontwerp te gebruiken om de manier waarop mensen wonen, werken, bewegen en spelen in steden over de hele wereld te verbeteren.

Grijp je kans om steden duurzamer en veerkrachtiger te maken. Om oplossingen te ontwerpen die gelijkheid, gezondheid en welzijn bevorderen. Om ruimten te creëren die een gevoel van saamhorigheid en gemeenschap opwekken. Onze cultuur stimuleert de creativiteit en designinnovatie die nodig zijn om deze stoutmoedige ambities waar te maken.

Het talent dat we zoeken, is net zo divers als de steden waarin we actief zijn. Onze multidisciplinaire teams bestaan uit ingenieurs, architecten, ecologen, hydrologen, sociologen en veel meer. Samen bouwen we steden uit tot plaatsen waar mensen welvaren en duurzaamheid de hoeksteen wordt van welvaart en levenskwaliteit.

Video afspelen

Bart, ingenieur, burgerlijk architect & stedenbouwkundige, vertelt over zijn positieve impact​

Maak kennis met Bart, een van onze vindingrijke experts die de wereld veerkrachtiger, leefbaarder, energieker en uiteindelijk duurzamer maken.

Impact op een diverse sector

We zijn op zoek naar vindingrijke experts met uiteenlopende vaardigheden, ervaringen en achtergronden die binnen verschillende projecten hun positieve impact in deze diverse sector realiseren.

Expertise gevraagd

 • Civiele werken & bouwkunde
 • Cyberveiligheid
 • Ontwerp, ondersteuning & integratie (BIM, CAD, ...)
 • Economie
 • Elektriciteit
 • Energie-efficiëntie
 • Milieu & Sociaal
 • Brand- en explosiebeveiliging
 • Geologie & hydrogeologie
 • Geomatica
 • Geotechniek
 • Hydrologie
 • Regionale ontwikkeling
 • Veiligheid, beveiliging & fysieke bescherming
 • Software-ontwikkeling
 • Ecowijken en ecosteden

  Wat zijn ecowijken en ecosteden? Dit zijn plaatsen waar duurzaamheid de hoeksteen van welvaart wordt. Waar energie, mobiliteit en het milieu zijn verbonden met technische oplossingen die gebruikmaken van de nieuwste ‘slimme’ technologie en koolstofneutrale evoluties versnellen. We zijn op zoek naar vindingrijke experts om meer ecowijken en ecosteden te bouwen die onze wereld dringend nodig heeft.

  Het talent dat we zoeken, is net zo divers als de gemeenschappen waarin we actief zijn. Onze multidisciplinaire teams bestaan uit ingenieurs, architecten, ecologen, hydrologen, sociologen en veel meer. Allemaal werken ze met een gemeenschappelijk doel aan een koolstofneutrale toekomst in een innovatiecultuur die voortdurend de standaardpraktijken uitdaagt in de zoektocht naar oplossingen.

  Solliciteren
  eco-cities_Tractebel
 • Openbare ruimten

  Help ons om openbare ruimten een nieuwe vorm te geven, door de kracht van techniek en technologie te gebruiken om de manier waarop mensen wonen, werken, bewegen en spelen te verbeteren. Dit is je kans om ze veerkrachtiger en duurzamer te maken in een wereld die voortdurend opwarmt. Om ruimten te ontwerpen die gelijkheid, gezondheid en welzijn bevorderen. Met als uiteindelijke doel om een gevoel van saamhorigheid en gemeenschap te creëren.


  Van bruggen tot openbare pleinen en zelfs bankjes in het park, je werkt aan projecten die even divers als multidisciplinair zijn. Onze teams maken gebruik van de nieuwste technologie, waaronder modellerings- en simulatietools waarover alleen Tractebel beschikt. Met onze expertise die wereldwijd wordt gevraagd, kan jouw positieve impact een wereldwijde dimensie aannemen.

  Solliciteren
  subsector_cities_public_spaces_Tractebel
 • Systemen voor stadsverwarming en -koeling

  In een wereld die voortdurend opwarmt en waarin hulpbronnen steeds schaarser worden, doen steden en gebieden een beroep op Tractebel om slimme, duurzame oplossingen voor stadsverwarming en -koeling uit te werken. We zijn op zoek naar talent dat de motor van onze techniek en technologie aandrijft. Talent met de nodige expertise en verbeeldingskracht om samen met de publieke en private sector koolstofneutrale veranderingen tot stand te brengen.

  Je werkt in multidisciplinaire teams met een uitgebreide expertise in hernieuwbare energie en stedenbouw. Van afvalwarmte uit elektriciteitscentrales terugwinnen tot brandstofcellen en warmtepompen, onze ingenieurs zijn pioniers op het vlak van energie-innovatie voor uiterst complexe verwarmings- en koelsystemen.

  Solliciteren
  district_heating_cooling_cities
 • Energiemasterplannen

  Werk masterplannen voor hernieuwbare energie uit die steden en gebieden resoluut op weg zetten naar een koolstofneutrale toekomst. Dit is je kans om een nieuwe vorm te geven aan de productie, de opslag, het verbruik en de financiering van energie, waarbij duurzaamheid centraal staat. Om klimaatverandering tegen te gaan met masterplannen energie die de veerkracht vergroten en duurzame oplossingen bieden.

  Werk samen met enkele van de meest gerespecteerde vindingrijke, multidisciplinaire experts binnen hun sector. Met onze expertise die wereldwijd wordt gevraagd, kan jouw positieve impact een wereldwijde dimensie aannemen. Samen kunnen we de koolstofuitstoot, vervuiling en armoede terugdringen. Dit is allemaal mogelijk met Tractebel.

  Solliciteren
  energy_masterplan_cities
 • Strategieën en beleidslijnen voor steden en gebieden

  Wij geven steden en gebieden de nieuwe vorm van morgen, vandaag. En het begint allemaal met slimme strategieën en stoutmoedige beleidslijnen. Ga samen met ons dit avontuur aan. Dit is je kans om steden en gebieden veerkrachtiger, meer verbonden en inclusiever te maken. Om hun circulaire potentieel te verwezenlijken en hun koolstofneutrale overgang te versnellen.

  Word lid van een team van multidisciplinaire experts met stoutmoedige ambities en een holistische benadering van techniek en technologie. Maak gebruik van de nieuwste modellerings- en simulatietechnologieën en werk in een innovatiecultuur die voortdurend de standaardpraktijken uitdaagt in de zoektocht naar oplossingen

  Solliciteren
  Apply for strategies and policies for cities and territories jobs at Tractebel
 • Waterstedenbouw

  Nooit was de druk op de watervoorraden door de snelgroeiende en verstedelijkende wereldbevolking zo hoog. Bij Tractebel werk je aan oplossingen om op een doeltreffende manier schoon en veilig water te leveren aan steden over de hele wereld. Oplossingen om afvalwater op verantwoorde en duurzame wijze af te voeren op een manier die de volksgezondheid en het stadsleven ten goede komt. Oplossingen die steden in staat stellen om zich aan te passen aan de veranderende neerslagpatronen in een wereld die voortdurend opwarmt.

  De aard van deze uitdaging vereist multidisciplinaire teams met technische, economische, sociale en milieu-expertise. Wij zijn op zoek naar experts die in deze diversiteit kunnen bloeien en hun unieke ervaring en perspectief in de schaal kunnen werpen.

  Solliciteren
  water_urbanism_Cities
 • Microgrids

  Tractebel is wereldleider op het gebied van next-generation oplossingen met microgrids en zoekt vindingrijke experts die samen met ons dit avontuur aangaan. Word lid van een team dat energieonafhankelijkheid en -zekerheid voor gemeenschappen mogelijk maakt en de overgang naar een koolstofneutrale toekomst versnelt. Dit is je kans om bij te dragen aan de microgridrevolutie, een revolutie die de opwekking en opslag van hernieuwbare energie in een stroomversnelling brengt.

  Deze expertise is dringend nodig. Naarmate de vraag naar betrouwbare en schone elektriciteit toeneemt, worden steden geconfronteerd met grote uitdagingen, van een verouderde netwerkinfrastructuur en natuurrampen tot stijgende elektriciteitskosten. Microgrids bieden ongelooflijk opwindende oplossingen die onze multidisciplinaire teams in de voorhoede van de techniek en technologie plaatsen.

  Solliciteren
  Apply for micro-grids jobs at Tractebel
 • Territoriale veranderingen

  Om het hoofd te bieden aan de megaproblemen van klimaatverandering, de afname van de voorraad fossiele brandstoffen, de schaarste van belangrijke industriële mineralen, de veranderende voedselvoorziening en vele andere milieuproblemen hebben gebieden nood aan baanbrekende oplossingen. Tractebel werkt stoutmoedige en ambitieuze oplossingen uit. Heb jij de expertise en de verbeeldingskracht om ons team te versterken?

  Dit is je kans om jouw positieve impact te realiseren. Om duurzaamheid in het middelpunt van territoriumontwerp te plaatsen en de overgang naar koolstofneutraliteit en een echte circulaire economie te versnellen. Dit alles als onderdeel van een gemeenschap van multidisciplinaire experts die voortdurend de standaardpraktijken uitdagen in de zoektocht naar oplossingen.

  Solliciteren
  Apply for territorial transitions jobs at Tractebel
 • Productieve landschappen

  Bij Tractebel vormen we landschappen om tot productieve ruimten die steden van voedsel, schoon water, energie, biodiversiteit en frisse lucht voorzien. Heb jij de expertise en de verbeeldingskracht om ons team te versterken? Dit is je kans om jouw positieve impact te realiseren op stadslandschappen in een wereld die voortdurend opwarmt en waarin de hulpbronnen steeds schaarser worden.

  Je werkt in multidisciplinaire teams met experts van over de hele wereld. Allemaal gedreven door een gemeenschappelijk doel om een koolstofneutrale toekomst te creëren. Om stadslandschappen om te vormen tot productieve plaatsen waar People, Planet en Prosperity gezamenlijk kunnen welvaren. Dit is je kans om geïntegreerde oplossingen uit te werken voor mobiliteit, groene ruimten, veiligheid, connectiviteit en nog veel meer. Dit is allemaal mogelijk met Tractebel.

  Solliciteren
  Apply for productive landscapes jobs at Tractebel
 • Burgerlijke architectuur

  Met meer dan 100 jaar ervaring in stedelijke infrastructuur weten we perfect hoe we een stedelijke architectuur met uitmuntendheid en blijvende waarde kunnen ontwerpen. We zoeken vindingrijke experts om op deze erfenis voort te bouwen. Experts die ons stoutmoedige engagement delen om vandaag te ontwerpen voor morgen, met duurzaamheid als centrale uitgangspunt. 

  Samen met onze ingenieurs van wereldklasse maak je gebruik van de nieuwste technologie en krijg je de kans om mee te werken aan spannende O&O-projecten. Je bouwt voort op het sterke erfgoed van Tractebel en werkt nauw samen met ontwikkelaars en gemeenten om creatieve oplossingen uit te werken die naadloos passen in zelfs de meest klassieke stedelijke ruimten.

  Solliciteren
  Apply for civic architecture jobs at Tractebel

Ontdek meer over de beschikbare functies bij Tractebel en start jouw carrière bij ons!